Hvordan man udtaler væsentlig

Hvordan udtaler man væsentlig?

Hvorfor er udtale vigtig?

Udtale refererer til, hvordan vi siger ting på et sprog, så en talers tilsigtede budskab let kan forstås af en tilhører. Udtale er meget vigtigt, især for engelsk, hvor mange ord og lyde er svære at sige ordentligt.Er L'et stille og roligt?

Svaret er år 1066 og 2000 år med invasioner, besættelser og politiske kompleksiteter, der rækker langt ud over korrekthed. Berolige har faktisk en stille L på grund af 1066; dog har den i nogle regioner en let udtalt L . Hvorfor? For det er sådan sproget fungerer naturligt over tid.

Hvorfor er L'et tavs i Almond?

A: Den L i mandel var stille indtil for ganske nylig. Interessant nok L optrådte ikke i den første stavelse af amandola, det middelalderlige latinske ord hvorfra mandel var afledt, eller i det tidligere latinske amygdala, eller i det endnu tidligere græske amygdale.